Tagged: Kinh nghiệm chọn mua ống kính

Kinh nghiệm chọn mua ống kính mới, nghe có vẻ lạ !

Thường thì người ta chỉ bày cho bạn ống kính cũ, để tránh những rủi ro dáng tiếc, chưa ai nói rằng bày bạn mua ống kính mới bao giờ, vậy mời bạn đọc...