Tagged: Kính lọc B+W F-Pro S03 Polarizing filter-circular

Tìm hiểu Kính lọc B+W F-Pro S03 Polarizing filter-circular chuyên chụp cảnh

Kính lọc B + W Pro CPL  giúp giảm thiểu sự phản xạ và hiện tượng lóe sáng bằng cách lọc ra những tia sáng đã trở thành tia phân cực do bị phản...