Tagged: ISO Là Gì

[Bài Học 5] Độ Nhạy Sáng ISO Là Gì?

Độ nhạy sáng ISO kiểm soát mức nhạy của cảm biến máy ảnh đối với ánh sáng đi vào cảm biến. Một thiết lập ISO càng cao sẽ làm cho cảm biến máy ảnh...