Tagged: hướng dẫn sử dụng sony a6000

Hướng dẫn sử dụng Sony A5000 A6000 bằng tiếng việt

Tuyển tập 2 cuốn ebook Hướng dẫn sử dụng Sony A5000 A6000 bằng tiếng việt , bạn có thể download ở cuối bài   Download    

Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Sony A6000 , các chức năng của máy

Hướng dẫn sử dụng máy ảnh Sony A6000 , các chức năng của máy Vòng xoay điều khiển và các nút thường dùng khi quay/chụp lấy nét tự động (AF). Ra lệnh cho máy...