Tagged: Hướng dẫn chụp ảnh động vật

Một số điều mách nhỏ cho bạn khi chụp trong sở thú

Một số điều mách nhỏ cho bạn khi chụp trong sở thú Nếu như vào mùa đông, nhiều loài thú trong sở thú ưa thích việc cuộn tròn trong ổ hơn là “trình diễn” trước mắt các...