Tagged: hướng dẫn chụp ảnh đẹp với đèn flash canon

Thay Đổi Màu Sắc Dùng Các Thiết Lập Cân Bằng Trắng với Flash

Ở đây chúng ta hãy xem bạn có thể thay đổi không khí của ảnh bằng cách chọn các thiết lập cân bằng trắng khác nhau như thế nào. Chụp ảnh với đèn flash...