Tagged: Học về bố cục

9-tlv

Tìm hiểu về bố cục 4 : Tỉ lệ vàng – Tỉ lệ căn bản

VỀ TỈ LỆ VÀNG (TLV) TLV là một tỉ lệ toán học lấy từ thiên nhiên được ứng dụng từ xưa trong kiến trúc và mỹ thuật để“bắt chước” cái đẹp của thiên nhiên....