Tagged: Hà Phiên

Làm sao để chụp được như nhiếp ảnh gia Hà Phiên

Hà Phiên chụp bằng phim âm bản cỡ trung 6×6 (phim thường dùng cho máy Rolleiflex). Sau khi chụp ông sẽ crop ảnh để bố cục của nó nói lên những gì ông muốn...