Tagged: Gặp người chụp bức ảnh giá triệu đô

Gặp người chụp bức ảnh giá triệu đô

Có thể không phải nhiếp ảnh gia kỹ thuật điêu luyện nhất, nhưng không ai có thể phủ nhận giá trị những tác phẩm do Kevin Abosch tạo ra. Được coi là nhiếp ảnh...