Tagged: Fujinon

Fujifair 2018: nơi trải nghiệm và dự thi với máy ảnh Fujifilm

Ngày 23/06/2018, nhằm mang sản phẩm Fujifilm tiếp cận gần hơn và tạo sân chơi nhiếp ảnh cho khách hàng sử dụng  máy ảnh fujifim, Fujifair 2018 chính thức diễn ra từ ngày 23/06...

Trải nghiệm ống kính Fujinon Pancake 27mm f/2.8R

Sau đây là vài hình ảnh test ống kính Fujinon Pancake 27mm f/2.8R của thành viên music_unlimited_vn tại diễn đàn vnphoto.net , vuanhiepanh.vn xin trích dẫn lại bài trải nghiệm ống kính của người này ,...