Tagged: festival nhiếp ảnh trẻ 2015

Những tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc vượt qua vòng 1 giải festival nhiếp ảnh trẻ 2015

Một số tác phẩm của giải nhiếp ảnh trẻ do festivalnhiepanhtre.vn tổ chức vượt qua vòng 1 , vuanhiepanh.vn xin giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu nằm tại trang 1 BẢNG ĐIỂM VÒNG...