Tagged: Dự luật “Freelance Isn’t Free”

Camera Tinh Te_freelancer.

Các Freelance photographer tại NewYork sắp được bảo vệ bởi Dự luật “Freelance Isn’t Free”

Freelancer là gì ? Freelancers thường được biết đến như những người làm việc độc lập và tự do. Họ tự mình cung cấp những dịch vụ có thu phí mà không yêu cầu...