Tagged: Định nghĩa sáng và tối trong nhiếp ảnh

Những bức ảnh đảo lộn định nghĩa ánh sáng và bóng tối

Tối là tối và sáng là sáng, đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết. Tuy nhiên những bức ảnh dưới đây có thể đảo lộn những định nghĩa mà trước giờ bạn...