Tagged: Đánh giá ống kính Voigtlander Nokton 58mm

Đánh giá ống kính Voigtlander Nokton 58mm f/1.4 SL II trên Nikon DX

Voigtlander Nokton 58mm f/1.4 SL II là ống kính thứ 2 được Cosina sản xuất, nó không phải là một thiết kế mới mà dựa trên thiết kế của ống kính Voigtlander Topcor 58mm...