Tagged: Đánh giá ống kính Tokina AF 35mm f/2.8

Đánh giá ống kính Tokina AF 35mm f/2.8 AT-X Pro DX trên Nikon DX

Ngay sau khi Nikon giới thiệu ống kính 40mm DX Micro Nikkor thì Tokina cũng cho ra mắt sản phẩm Tokina AF 35mm f/2.8 AT-X Pro DX macro mà có thể sử dụng như...