Tagged: Đánh giá ống kính Tamron SP 35mm F/1.8

Trải nghiệm ống kính Tamron SP 35mm F/1.8 và 45mm F/1.8

Cặp ống kính mới nhất của Tamron: SP 35mm F/1.8 Di VC USD và SP 45mm F/1.8 Di VC USD là hai ống kính một tiêu cự với khẩu độ lớn nhất của Tamron,...