Tagged: DA 50mm/f1.8

Chút Cảm Nhận Về Lens DA 50mm/f1.8 dành cho Pentax

I. Có rất nhiều lý do để mình không thực sự quan tâm đến lens normal này của Pentax: Mình không phải là người của tiêu cự 50mm trên crop body, mình đã sở...