Tagged: Cuộc sống dành cho nhiếp ảnh

Charbonnier : chụp cái đẹp để ra cái đẹp

Như mọi nhà nhiếp ảnh chân chính khác, Jean Philippe Charbonnier cũng thích chụp phụ nữ đẹp, thân hình đẹp. Đó thực ra là một thách thức lớn, vì người xấu thì thiên hình...