Tagged: Có nên theo chụp ảnh

05 sự thật phũ phàng đối với người mới chơi ảnh

Việc mua một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp và tham gia chơi ảnh đã trở thành một trào lưu. Khi điều kiện kinh tế khá lên, giờ đây chúng ta dễ dàng thấy rằng...