Tagged: Chụp Hình Sao Chạy

Hướng dẫn Chụp Hình Sao Chạy (Star Trail)

Chụp hình sao chạy, một cách nào đó, cũng tựa như chụp hình dãy Ngân hà, nhưng với ISO thấp hơn, càng thấp càng tốt để giảm sự nhiễu hạt. Cách chụp tuy không...