Tagged: Chụp ảnh ở góc thấp và những mẹo chúng ta chưa biết

Chụp ảnh ở góc thấp và những mẹo chúng ta chưa biết

Việc thay đổi góc chụp để tạo những bức ảnh có sức sáng tạo hơn không còn là chuyện quá hiếm, nhưng đi kèm đó sẽ có 1 số mẹo để bạn có thể...