Tagged: Chụp ảnh màn đêm ngân hà

Hướng dẫn chụp màn đêm ngân hà tuyệt đẹp với điện thoại iPhone

Hướng dẫn chụp màn đêm ngân hà tuyệt đẹp với điện thoại iPhone MẨU SƠN VỀ ĐÊM (STARS AT THE TOP) 20 giây f/1.8 ISO 3200 WB 3700K. Sony a7r + lens Voigtlander 21...