Tagged: Chụp ảnh hoa dã quỳ

Tháng 11, tháng của hoa dã quỳ tây nguyên

Nghĩ đến loài của hoa Tây Nguyên, tôi nghĩ đến hoa dã quỳ. Tuy nhiên, hoa dã quỳ không phải loài hoa bản địa, mà mới chỉ xuất hiện ở Tây Nguyên hơn một...