Tagged: chụp ảnh đẹp với andreluu

Kỹ thuật bố cục phần 3: TIỀN CẢNH – 13 ĐƯỜNG DẪN + 5 TIÊU CHUẨN THU HÚT

Tốc độ 60 giây ISO 50 f/11 WB 5000K. Sony A7R + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu) Sau khi bạn đã biết cách: Di dời vị trí máy ảnh để điều khiển được...