Tagged: chụp ảnh bóng đen ngược sáng

Kỹ thuật chụp ảnh bóng đen ngược sáng

Chụp ảnh bóng đen là ghi lại đối tượng chụp tối trên phông nền sáng hơn . Đối tượng chụp được đặt trong bức ảnh theo cách trông như một bóng đen trên một...