Tagged: Chọn kiểu bố cục khác lạ

Một số mẹo về góc chụp, bố cục, bóng đổ và hiệu ứng bokeh

Bài viết sau sẽ chỉ cho bạn một số mẹo về góc chụp, bố cục, bóng đổ và hiệu ứng bokeh , từ đó giúp bạn khám phá nhiếp ảnh được sáng tạo hơn...