Tagged: chế độ PixelMaster Manual

[​IMG]

Sử dụng chế độ PixelMaster Manual để chụp ảnh động trong điện thoại Zenfone

PixelMaster là công nghệ được tích hợp trong tất cả các dòng điện thoại ZenFone của ASUS với rất nhiều chế độ chụp, trong đó có chế độ Manual giúp tùy chỉnh các thông...