Tagged: Chất lượng video 4K của SonyA7S

Chất lượng video 4K ấn tượng của Sony A7s kết hợp cùng bộ thu Atomos Shogun

Như chúng ta đã biết Sony A7s không đủ phần cứng để lưu lại các định dạng phim 4K nhưng có thể xuất nội dung này thông qua kết nối HDMI dựa vào bộ...