Tagged: Canon Photomarathon 2015

Kết quả cuộc thi Canon Photomarathon 2015 tại Tp. Hồ Chí Minh

Vậy là cuộc thi Canon Photomarathon lần thứ 10 tại Tp Hồ Chí Minh đã kết thúc vào chiều hôm nay. Đây là cuộc thi nhiếp ảnh nhanh trong ngày, nộp ảnh, chấm ảnh...