Tagged: Canon 5Dsr

Phân biệt máy ảnh Canon 5D Mark III vs 5Ds vs 5Ds R

Mặc dù nhìn ngắm rất kỹ nhưng bạn cũng không phát hiện ra sự khác biệt thực sự nào về “thể chất” của dòng Ds và Ds R. Do vậy, bạn hãy tiếp tục...