Tagged: Cách lấy nét nhiếp ảnh

khoá lấy nét

Làm thế nào sử dụng chế độ khoá lấy nét ?

Có khi nào bạn chụp ảnh xong và yên tâm là đã ghi lại được những khoảnh khắc đẹp, nhưng khi đổ ảnh ra máy tính thì mới thấy ảnh bị lấy nét sai,...