Tagged: Cách làm tản sáng flash

Chế tản sáng cho đèn Flash cóc để đánh bật tường

Chế tản sáng cho đèn Flash cóc để đánh bật tường | Việc đánh đèn Bounce trần hay hiểu nôm na là đánh ánh sáng phản xạ vào trần nhà, từ đó ánh sáng rọi...