Tagged: Cách đọc histogram của một tấm ảnh

[Hậu kỳ căn bản] Cách đọc histogram của một tấm ảnh

Cách đọc histogram của một tấm ảnh

Tiếp tục với những kiến thức căn bản về hậu kỳ, lần này, 50mm Vietnam sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc histogram của một tấm ảnh ngay trên máy ảnh hoặc trên màn hình của phần...