Tagged: Cách chống bụi cho cảm biến

Làm thế nào để cảm biến máy ảnh không bị bụi bẩn ?

Máy ảnh DSLR là một thiết bị khá nhạy cảm với bụi bẩn. Nếu bạn load ảnh lên máy tính mà gặp các vết hoặc đốm ở cùng một vị trí trên tất cả...