Tagged: các quy tắc bố cục

Bài viết 10 quy tắc về bố cục chuẩn trong nhiếp ảnh

Bài viết 10 quy tắc về bố cục chuẩn trong nhiếp ảnh Trong nhiếp ảnh không có một quy tắc nào là luôn đúng. Dù vậy cũng có những quy tắc về bố cục...