Tagged: các bức ảnh nghệ thuật chụp bằng iphone

Giải nhiếp ảnh iPhone (phần 3): không thấy Việt Nam mình đâu…

Xem thêm các phần 1 và 2: Giải nhiếp ảnh iPhone – quá nhiều Trung Quốc (phần 1) Giải nhiếp ảnh iPhone (phần 2): đẹp như tranh và hơn cả tranh Hạng mục Con...