Tagged: B+W XS-Pro Digital ND

Tìm hiểu Kính lọc B+W XS-Pro Digital ND Vario MRC Nano chuyên chụp cảnh biển

Kính lọc XS-Pro Digital ND Vario được tráng phủ một lớp phim màu xám trung tính, giúp làm giảm cường độ ánh sáng đi vào cảm biến hình ảnh dẫn tới gia tăng thời...