Tagged: Bố cục quay phim

anh_bo_cuc_Tinhte_1.png

Học bố cục từ phim ảnh với Geometric Shots

Với trang Geometric Shots chúng ta có thể nhìn thấy rõ được những bố cục hình ảnh từ các bộ phim nổi tiếng. Về cơ bản thì đây chỉ là ảnh chụp từ các...