Tagged: Bảo quản máy ảnh

Sử dụng – Bảo quản máy ảnh trong băng tuyết

Máy ảnh là một thiết bị cơ – điện tử có khả năng chịu lạnh trong giới hạn nhất định. Đa số máy ảnh phổ thông không được thiết kế để sử dụng trong băng...