Tagged: 25 bức ảnh đẹp trong giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony 2015

25 bức ảnh đẹp trong giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony 2015

Giải thưởng nhiếp ảnh thế giới Sony 2016 hiện vẫn đang diễn tới ngày  12/01/2016. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đọc giả 25 tác phẩm đẹp nhất của giải thưởng được tổ...