CEO của Nest từ chức sau khi công ty được sát nhập với Google Home

You may also like...