Canon EOS M đã có thể quay phim 2,5K bằng Magic Lantern

You may also like...