LargeSense ra mắt LS911: máy ảnh Large Format 9×11 đầu tiên trên Thế giới giá 2,4 tỷ đồng

You may also like...