Canon làm drone với 6 cánh quạt, gimbal 2 trục, nâng 10kg, giá 20 ngàn USD

You may also like...