Nữ nhiếp ảnh gia đầu tiên của Nhật Bản vẫn tiếp tục “bấm máy” dù ở tuổi … 101

You may also like...