Category: Ống kính (LENS)

Tìm hiểu ống kính CARL ZEISS T*

Tìm hiểu ống kính CARL ZEISS T*

Carl Zeiss vừa giới thiệu ống kính 2/25 T* với giá dự kiến khoảng $1700 – đắt hơn ống kính cùng tiêu cự của Canon – làm cho các fan cuồng Việt Nam và...